Për ne

Radio Televizioni Arbëria është themeluar me 10.03.2020.

Ka funksionuar si test, ndërsa sinjali ne IPTV dhe në radio është lëshuar me 01.06.2020.

Televizionin dhe radion perveç në web faqe mund ta ndiqni edhe në shumë platforma tjera.

Gjithmonë me ju
RTV Arbëria
Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel; 0038348410045

 

Komente Së Fundi