Programi

RTV Arberia 1 – Skema Programore Javore

E hënë

05:03 – 07:15 – Programi i mengjesit
08:00 – 08:05 – Lajmet
08:05 – 10:00 – Filma për fëmijë
10:00 – 10:05 – Lajmet
10:05 – 10:07 – Falenderojme Sponzoret
10:07 – 10:30 – Rubrika nga Kuzhina
10:30 – 11:00 – Program per bujqesi
11:00 – 11:40 – Dokumentar
11:40 – 12:00 – Muzikë
12:00 – 12:05 – Lajmet
12:05 – 12:07 – Falenderojme sponsoret
12:07 – 13:00 – INFO Arberia (Reprize)
13:00 – 14:00 – Pasdita ne Rtv Arberia (Reprize)
14:00 – 16:00 – Programi i mbremjes (Reprize)
16:00 – 16:02 – Falenderojme sponsoret
16:02 – 17:30 – Film
17:30 – 18:00 – Muzike
18:00 – 19:00 – Muzike dhe reklam
19:00 – 20:00 – Muzike dhe humor-reklam
20:00 – 20:05 – Lajme ditore
20:05 – 21:00 – Info Arberia – Drejteperdrejte
21:00 – 23:30 – Programi i mbremjes – Drejtperdrejt
23:30 – 01:00 – Film
01:00 – 02:30 – Film
02:30 – 04:00 – film/humor
04:00 – 07:55 – Muzike

E martë

05:03 – 07:15 – Programi i mengjesit
08:00 – 08:05 – Lajmet
08:05 – 10:00 – Filma për fëmijë
10:00 – 10:05 – Lajmet
10:05 – 10:07 – Falenderojme Sponzoret
10:07 – 10:30 – Rubrika nga Kuzhina
10:30 – 11:00 – Program per bujqesi
11:00 – 11:40 – Dokumentar
11:40 – 12:00 – Muzikë
12:00 – 12:05 – Lajmet
12:05 – 12:07 – Falenderojme sponsoret
12:07 – 13:00 – INFO Arberia (Reprize)
13:00 – 14:00 – Pasdita ne Rtv Arberia (Reprize)
14:00 – 16:00 – Programi i mbremjes (Reprize)
16:00 – 16:02 – Falenderojme sponsoret
16:02 – 17:30 – Film
17:30 – 18:00 – Muzike
18:00 – 19:00 – Pasdita ne Rtv Arberia – Drejteperdrejte
19:00 – 20:00 – Muzike dhe humor-reklam
20:00 – 20:05 – Lajme ditore
20:05 – 21:00 – Info Arberia – Drejteperdrejte
21:00 – 23:30 – Programi i mbremjes – Drejtperdrejt
23:30 – 01:00 – Film
01:00 – 02:30 – Film
02:30 – 04:00 – film/humor
04:00 – 07:55 – Muzike

E mërkurë

05:03 – 07:15 – Programi i mengjesit
08:00 – 08:05 – Lajmet
08:05 – 10:00 – Filma për fëmijë
10:00 – 10:05 – Lajmet
10:05 – 10:07 – Falenderojme Sponzoret
10:07 – 10:30 – Rubrika nga Kuzhina
10:30 – 11:00 – Program per bujqesi
11:00 – 11:40 – Dokumentar
11:40 – 12:00 – Muzikë
12:00 – 12:05 – Lajmet
12:05 – 12:07 – Falenderojme sponsoret
12:07 – 13:00 – INFO Arberia (Reprize)
13:00 – 14:00 – Pasdita ne Rtv Arberia (Reprize)
14:00 – 16:00 – Programi i mbremjes (Reprize)
16:00 – 16:02 – Falenderojme sponsoret
16:02 – 17:30 – Film
17:30 – 18:00 – Muzike
18:00 – 19:00 – Pasdita ne Rtv Arberia – Drejteperdrejte
19:00 – 20:00 – Muzike dhe humor-reklam
20:00 – 20:05 – Lajme ditore
20:05 – 21:00 – Info Arberia – Drejteperdrejte
21:00 – 23:30 – Programi i mbremjes – Drejtperdrejt
23:30 – 01:00 – Film
01:00 – 02:30 – Film
02:30 – 04:00 – film/humor
04:00 – 07:55 – Muzike

E enjte

05:03 – 07:15 – Programi i mengjesit
08:00 – 08:05 – Lajmet
08:05 – 10:00 – Filma për fëmijë
10:00 – 10:05 – Lajmet
10:05 – 10:07 – Falenderojme Sponzoret
10:07 – 10:30 – Rubrika nga Kuzhina
10:30 – 11:00 – Program per bujqesi
11:00 – 11:40 – Dokumentar
11:40 – 12:00 – Muzikë
12:00 – 12:05 – Lajmet
12:05 – 12:07 – Falenderojme sponsoret
12:07 – 13:00 – INFO Arberia (Reprize)
13:00 – 14:00 – Pasdita ne Rtv Arberia (Reprize)
14:00 – 16:00 – Programi i mbremjes (Reprize)
16:00 – 16:02 – Falenderojme sponsoret
16:02 – 17:30 – Film
17:30 – 18:00 – Muzike
18:00 – 19:00 – Pasdita ne Rtv Arberia – Drejteperdrejte
19:00 – 20:00 – Muzike dhe humor-reklam
20:00 – 20:05 – Lajme ditore
20:05 – 21:00 – Info Arberia – Drejteperdrejte
21:00 – 23:30 – Programi i mbremjes – Drejtperdrejt
23:30 – 01:00 – Film
01:00 – 02:30 – Film
02:30 – 04:00 – film/humor
04:00 – 07:55 – Muzike

E premte

05:03 – 07:15 – Programi i mengjesit
08:00 – 08:05 – Lajmet
08:05 – 10:00 – Filma për fëmijë
10:00 – 10:05 – Lajmet
10:05 – 10:07 – Falenderojme Sponzoret
10:07 – 10:30 – Rubrika nga Kuzhina
10:30 – 11:00 – Program per bujqesi
11:00 – 11:40 – Dokumentar
11:40 – 12:00 – Muzikë
12:00 – 12:05 – Lajmet
12:05 – 12:07 – Falenderojme sponsoret
12:07 – 13:00 – INFO Arberia (Reprize)
13:00 – 14:00 – Pasdita ne Rtv Arberia (Reprize)
14:00 – 16:00 – Programi i mbremjes (Reprize)
16:00 – 16:02 – Falenderojme sponsoret
16:02 – 17:30 – Film
17:30 – 18:00 – Muzike
18:00 – 19:00 – Pasdita ne Rtv Arberia – Drejteperdrejte
19:00 – 20:00 – Muzike dhe humor-reklam
20:00 – 20:05 – Lajme ditore
20:05 – 21:00 – Info Arberia – Drejteperdrejte
21:00 – 23:30 – Programi i mbremjes – Drejtperdrejt
23:30 – 01:00 – Film
01:00 – 02:30 – Film
02:30 – 04:00 – film/humor
04:00 – 07:55 – Muzike

E shtune

05:03 – 07:15 – Programi i mengjesit
08:00 – 08:05 – Lajmet
08:05 – 10:00 – Filma për fëmijë
10:00 – 10:05 – Lajmet
10:05 – 10:07 – Falenderojme Sponzoret
10:07 – 10:30 – Rubrika nga Kuzhina
10:30 – 11:00 – Program per bujqesi
11:00 – 11:40 – Dokumentar
11:40 – 12:00 – Muzikë
12:00 – 12:05 – Lajmet
12:05 – 12:07 – Falenderojme sponsoret
12:07 – 13:00 – INFO Arberia (Reprize)
13:00 – 14:00 – Pasdita ne Rtv Arberia (Reprize)
14:00 – 16:00 – Programi i mbremjes (Reprize)
16:00 – 16:02 – Falenderojme sponsoret
16:02 – 17:30 – Film
17:30 – 18:00 – Muzike
18:00 – 20:00 – Pasdita ne Rtv Arberia – Drejteperdrejte
20:00 – 20:05 – Lajme ditore
20:05 – 21:00 – Muzike-Humor –
21:00 – 23:30 – Programi i mbremjes – Drejtperdrejt
23:30 – 01:00 – Film
01:00 – 02:30 – Film
02:30 – 04:00 – film/humor
04:00 – 07:55 – Muzike

E diel

05:03 – 07:15 – Programi i mengjesit
08:00 – 08:05 – Lajmet
08:05 – 10:00 – Filma për fëmijë
10:00 – 10:05 – Lajmet
10:05 – 10:07 – Falenderojme Sponzoret
10:07 – 10:30 – Rubrika nga Kuzhina
10:30 – 11:00 – Program per bujqesi
11:00 – 11:40 – Dokumentar
11:40 – 12:00 – Muzikë
12:00 – 12:05 – Lajmet
12:05 – 12:07 – Falenderojme sponsoret
12:07 – 13:00 – Program humor
13:00 – 14:00 – Pasdita ne Rtv Arberia (Reprize)
14:00 – 16:00 – Programi i mbremjes (Reprize)
16:00 – 16:02 – Falenderojme sponsoret
16:02 – 16:30 – Program argetues
16:30 – 17:50 – Nje kenge per ty
18:00 – 19:00 – Pasdita ne Rtv Arberia – Drejteperdrejte
19:00 – 20:00 – Pasdita ne Rtv Arberia – Drejteperdrejte-vazhdim
20:00 – 20:05 – Lajme ditore
20:05 – 21:00 – Info Arberia – Drejteperdrejte
21:00 – 23:30 – Film
23:30 – 01:00 – Film
01:00 – 02:30 – Film
02:30 – 04:00 – film/humor
04:00 – 07:55 – Muzike

Komente Së Fundi